Friday, July 29, 2011

Hjärtan på hög...Hjärtat är en symbol som de allra flesta uppfattar positivt. Ett hjärta leder tankarna till kärlek och värme.Det är som symbol en arketyp fylld av positiva konnotationer. De flesta har också en mycket bestämd uppfattning om hur ett hjärta skall se ut. En del vill att det skall vara knubbigt och kompakt, andra vill ha det långsmalt och utdraget. För några är det väldigt viktigt att det är någorlunda symmetriskt - för andra är det de ojämna, skeva och asymmetriska, nästan slumpartade som är de mest tilltalande. Alla verkar vi bära med oss vår egen bild av vad ett hjärta är och hur det skall vara.Vilken färg det sedan skall vara kan också diskuteras...det finns till och med de som tycker att det skall vara grönt.

No comments:

Post a Comment