Friday, July 8, 2011

Regnpuas...Regnpaus – ett heldagsregn. Härligt! Kanske inte för de stackare som åkte in till ön och blev dyblöt under sin cykeltur. Men för mig innebar dagen härliga tysta timmar som gick alltför fort i verkstaden. Katten tronade majestätiskt på en wellpapprulle som han med fullständig självklarhet har omvandlat till klösbräda och övervakningstorn för den där människofiguren vara främsta uppgift är att servera mat och öppna dörrar som av någon outgrundlig anledning är försedda med små löjliga luckor.

No comments:

Post a Comment