Monday, October 31, 2011

I väntan på frosten

Vaktar varje morgon på frosten. Men låter ännu ett litet tag rakublommorna få stå ute. När frosten kommer får de  dock komma in och värma sig i en zinkbalja i växthuset, så att de får behålla sin blasyr till nästa sommar.

No comments:

Post a Comment